Skip to main content

Study Guide

Field 124: Hebrew CST
Interpretive Reading

Recommendation for individuals using a screenreader: please set your punctuation settings to "most."

Expand All | Collapse All

Directions for Interpretive Reading Selected-Response Questions

For the Interpretive Reading section of the test, you will read passages written in the target language and answer selected-response questions written in the target language based on each passage.

Select the Next button to continue.

Sample Interpretive Reading Selected-Response Questions

Competency 0002 
Interpretive Reading

 start bold Read the passage below from הר העצה הרעה , a novel by עמוס עוז (Amos Oz); then answer the five questions that follow. end bold 

לפתע נפסקה ההקרנה. באולם הודלקו כל האורות. מישהו הרים את קולו, ונשמעה גערה או פקודה נמרצת: היה צורך דחוף ברופא. בשורה מספר עשרים ותשע קם אבא ועמד מיד על רגליו. הוא רכס את הכפתור העליון של כותנתו הלבנה, לחש אל הלל שישמור על אמא וירגיע אותה עד שיתבהר המצב, וכמו קופץ בחירוף־נפש אל תוך בית בוער פנה כרגע לפלס לו דרך אל מדרגות היציע.

התברר שהליידי בּרוֹמלי, גיסתו של הנציב העליון, חשה פתאום חולשה. היא היתה לבושה שמלה ארוכה לבנה וגם פניה היו לבנים. אבא הציג את עצמו בקיצור נמרץ לפני ראשי השלטון ובתוך כך הניח את זרועה הרפה על כתפו. כמו קאואלֶר אנין המוביל יפהפיה נרדמת הוליך אבא את הליידי ברומלי אל מלתחת הגבירות. שָׁם הושיב אותה על שרפרף מרופד והגיש לה כוס מים קרים. שלושה פקידים אנגלים גבוהים בחליפות־ערב חשו אחריו, הקיפו את החולה מימינה, משמאלה ומאחוריה ותמכו בראשה כאשר גמעה בכבדות לגימת־מים אחת. […]

הליידי פקחה את עיניה היגעות. בכמו־אירוניה הסתכלה רגע בכל האנשים הטורחים סביבה. זקנה היתה, מאוד, גרומה, מחודדת כעוף צמא, אפה דק ומושחז, פיה קפוץ בהעוָיה של עלבון ורשע. "ובכן, דוקטור," פנה הקולונל אל אבא בקול חריף, "ובכן, מה יהיה עכשיו?" אבא היסס מעט, התנצל פּעמַיִם, ופתאום הגיע לידי החלטה. הוא רכן והתיר באצבעותיו הדקות והיפות את קישורי המחוך המהודק. אז הוטב לליידי ברומלי. כף־היד הצפודה שהיתה דומה לרגל־תרנגולת היטיבה מחדש את אִמרת השמלה. בין השׂפתים הקפוצות נִבעה חריץ, מעין חיוך נשחת, היא שילבה את רגליה הזקנות וקולה בדבּרה היה נוקב ועוֹין, קול פח: "זה רק האקלים." […]

היא פנתה בקוצר־רוח אל אבא: "התואיל בטובך, איש צעיר, לפתוח את כל החלונות. גם את זה. אני רוצה קצת אויר. הנה, זהו נער נחמד." היא דיברה כך אל אבא מפני שבכותנתו הלבנה שהיתה יורדת על מכנסי־החאקי, בצוארונו הפתוח, בסנדליו התנ"כיים, דומה היה בעיניה לנער־שירוּת ולא לרופא. […]

אבא ציית דומם ופתח חלון אחרי חלון. אויר־הערב הירושלמי בא פנימה ועִמוֹ ריחות כרוב, אורנים ואשפה. […]

כעבור עשרה רגעים ציותה הליידי להחזירה אל מקומה ביציע־הכבוד. אחד הפקידים הגבוהים רשם בפנקסו את שמו של אבא ואת כתַבתוֹ וביטא הוקרה מאופקת. חייכוּ. היה היסוס קל. פתאום הושיט הפקיד את ידו. והחליפו לחיצות־יד. אבא פנה לשוב אל מושבו בשורה עשרים ותשע, בין אשתו לבנו. הוא אמר: "לא קרה כלום. זה רק האקלים."

Extract from A TALE OF LOVE AND DARKNESS by Amos Oz. Copyright 2002, Amos Oz, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited.

1. מהו המשפט המסכם טוב ביותר את הקטע?

 1. אשת הנציב מקבלת עזרה ראשונה במהלך דליקה באולם קולנוע.
 2. הקרנת סרט נפסקת לפתע כאשר פקידים בכירים נכנסים לאולם.
 3. חייל מציל באומץ קשישה במהלך דליקה באולם קולנוע.
 4. רופא נחלץ לטפל באישה במצוקה במהלך הקרנת סרט.
Enter to expand or collapse answer.Answer expanded
Correct Response: D. This question requires examinees to summarize or paraphrase the theme(s) or central idea(s) in a text. The passage is about a doctor who responds to a request to assist a woman in a theater who becomes ill. This is partly established from the very first lines of the passage:

(לפתע נפסקה ההקרנה. באולם הודלקו כל האורות. מישהו הרים את קולו, ונשמעה גערה או פקודה נמרצת: היה צורך דחוף ברופא.)


2. במהלך העלילה כולה, מה התכונה הבולטת בהתנהגותו של אבא?

 1. מומחיותו הרפואית
 2. אדיבותו כלפי נשים
 3. אצילות רוחו
 4. נטייתו לביישנות
Enter to expand or collapse answer.Answer expanded
Correct Response: C. This question requires examinees to draw logical inferences or conclusions based on the context, situation, and information given in a text and identify evidence to support inferences drawn from the text. The father is strongly characterized as someone who is magnanimous and sensitive, giving help without expectation of reward. This is evident from his immediate answer to the call for a doctor,

(לפתע נפסקה ההקרנה. באולם הודלקו כל האורות. מישהו הרים את קולו, ונשמעה גערה או פקודה נמרצת: היה צורך דחוף ברופא. בשורה מספר עשרים ותשע קם אבא ועמד מיד על רגליו.)

his care for his son and wife,

(הוא רכס את הכפתור העליון של כותנתו הלבנה, לחש אל הלל שישמור על אמא וירגיע אותה עד שיתבהר המצב, וכמו קופץ בחירוף־נפש אל תוך בית בוער פנה כרגע לפלס לו דרך אל מדרגות היציע.)

his sensitive attention to Lady Bromley,

(אבא היסס מעט, התנצל פּעמַיִם, ופתאום הגיע לידי החלטה. הוא רכן והתיר באצבעותיו הדקות והיפות את קישורי המחוך המהודק. אז הוטב לליידי ברומלי.)

and his silence in response to the impatient and sharp tones of the British officer and Lady Bromley herself.

(אבא ציית דומם ופתח חלון אחרי חלון.)

He also displays his noble spirit in refraining from correcting Lady Bromley in her address of him as איש צעיר (young man) and נער נחמד (nice boy). Finally, his magnanimity is evident when he downplays his role in helping Lady Bromley as he returns to his seat and tells his son and wife that the problem was simply the climate. He conceals the fact that Lady Bromley's tight corset was the real problem.

(אבא פנה לשוב אל מושבו בשורה עשרים ותשע, בין אשתו לבנו. הוא אמר: "לא קרה כלום. זה רק האקלים.")


3. מדוע ליידי ברומלי מכנה את אבא "איש צעיר"?

 1. תשישותה פגעה בכושר ראייתה.
 2. לבושו של אבא הטעה אותה.
 3. היא חשבה שהיה חייל בריטי.
 4. אבא נראה לה אדם צעיר מגילו.
Enter to expand or collapse answer.Answer expanded
Correct Response: B. This question requires examinees to analyze the communicative strategies and the social and cultural contexts of a text to determine an assumption, an intent, a perspective, or a point of view in the text, including how the author's point of view or purpose shapes the content and style of a text. In the fourth paragraph, Lady Bromley addresses the narrator's father as "young man" and "nice boy." The narrator states that she assumed that his father was younger and of a lower status than he really was because of the clothes that he wore.

(היא פנתה בקוצר־רוח אל אבא: ''התואיל בטובך, איש צעיר, לפתוח את כל החלונות. גם את זה. אני רוצה קצת אויר. הנה, זהו נער נחמד.'' היא דיברה כך אל אבא מפני שבכותנתו הלבנה שהיתה יורדת על מכנסי־החאקי, בצוארונו הפתוח, בסנדליו התנ"כיים, דומה היה בעיניה לנער־שירוּת ולא לרופא.)


4. סביר ביותר להניח שציון הדמויות של ליידי ברומלי והפקידים האנגלים מיועד להדגיש את:

 1. הרקע הגיאוגרפי של הסיפור.
 2. אופיה הבינלאומי של ירושלים.
 3. ההקשר ההיסטורי של הסיפור.
 4. מבנה המשטר במדינת ישראל .
Enter to expand or collapse answer.Answer expanded
Correct Response: C. This question requires examinees to analyze the ways in which an author's point of view or perspectives are influenced by the products, practices, and perspectives of the target culture(s). The presence of members of the British Mandate authority highlights the historical context of the story. It is reasonable to assume that, through the interaction described in this passage, the author is trying to convey the dynamic between the British and others who live under Mandate rule in Israel.

5. איזה ביטוי כולל פועל סביל?

 1. "הודלקו כל האורות"
 2. "התברר שהליידי בּרוֹמלי"
 3. "אבא היסס מעט"
 4. "היא שילבה את רגליה"
Enter to expand or collapse answer.Answer expanded
Correct Response: A. This question requires examinees to demonstrate knowledge of the form and use of a variety of linguistic structures used in the target language, including how these linguistic structures are used to achieve particular effects in a text. The word הודלקו is a verb in the passive voice (פועל סביל).It is a regular passive verb, in the past plural form, of the הופעל type.